MÁY TÍNH ĐỂ BÀN ĐỒNG BỘ

Máy Bộ Dell Inspiron 3910 ST (i7-12700 | 16GB RAM